088-843-4516, 081-915-8815
contact@baanluangrajamaitri.com
252 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ตลาดน้ำพุ ตลาดเก่าแก่และเปรียบเป็นใจกลางเมืองของเมืองจันท์

แม้ว่าทุกวันนี้ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของคน

ในสังคมเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมากขึ้น ร้านค้าสะดวกซื้อทั้งเล็กและใหญ่ ขึ้นอยู่

ตามแหล่งชุมชน และนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคน ห่างไกลจาก “ตลาด” ออกไป
con04-02 con04-03 con04-04 con04-05 con04-06 con04-07 con04-08 con04-09 con04-10 con04-11 con05

Comments are closed.