088-843-4516, 081-915-8815
contact@baanluangrajamaitri.com
252 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

“รัก” อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องร่วมกัน “รักษา” ด้วย
นี่คือ หัวใจ ของโครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร
ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน

นิตรสาร true ปลูกปัญญา
ฉบับที่ 39  เดือน มกราคม 2014

อ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น